Nieuwe biljartcentrum krijgt buurthuisfunctie

CASTRICUM De Stichting Biljart- en Bridge Centrum en de omwonenden van het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Van Speykkade hebben hun zin gekregen. Als alles meezit kunnen de biljarters volgend jaar zomer op deze bouwlocatie van quitte gaan.

Het vaststellen van een nieuwe bestemming voor het vroegere schooltje heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In 2015 presenteerde de toenmalige wijkwethouder Klijnstra een plan voor de bouw van een appartementencomplex voor mensen met een dementie. De buurt verzette zich daartegen en verzocht de burgemeester door middel van petities om met de bewoners om tafel te gaan. Het plan verdween in de prullenbak en nadat er nog even zicht was op de vestiging van een hospice, ging de gemeenteraad in april van dit jaar akkoord met de bouw van een nieuw onderkomen van de Stichting BBC, die haar centrum aan de Stetweg 41a wenste te verlaten.

Secretaris Hans Molenaar is blij met deze ontwikkeling: "De gemeente wilde eerst de grond aan ons verkopen, maar dat was voor ons te duur. In september heeft het college besloten de grond in erfpacht uit te geven. Mede dankzij de Triodos-bank uit Zeist lukt het nu wel om het plan te financieren. Door de wisseling van wethouders heeft de procedure iets langer geduurd, maar begin november konden we dan toch de bouwvergunning aanvragen. De architect is RD plan uit Heemskerk."

PEUTERSPEELZAAL
Op de vraag of de stichting nog bezwaren verwacht tegen de bouw, antwoordt medebestuurslid Peter Vos: "Op zich niet. De buurt heeft volledige inspraak gehad door regelmatig met elkaar om de tafel te gaan. Op zondag 25 november is er nog een bijeenkomst geweest in de school. Men reageert enthousiast op de nieuwbouw, vooral ook omdat het bestaande speelveldje wordt gehandhaafd."

Molenaar licht het plan toe: "Het bruto vloeroppervlak bedraagt circa 450 m2 en de bebouwing blijft tot één laag beperkt. Eerder is er sprake geweest van een laag woningen erop, maar gezien de ervaringen met de buurt heeft de gemeente daar niet voor gekozen. Daardoor behoudt het terrein ook een maatschappelijke bestemming."

Vos vertelt wie er gebruik van het gebouw gaan maken: "Alle biljartverenigingen die nu bij ons spelen verhuizen mee. Dat zijn dus de BVO, Onder Ons, 't Stetje, WIK en de Driebandenclub Castricum. Daarvoor worden acht biljarts geplaatst. Ook Schaakclub Bakkum vergezelt ons naar de Van Speykkade en gaat een zaal van 60 m2 huren. Verder krijgt peuterspeelzaal De Springplank haar domicilie in ons gebouw. De opzet is dat dit de functie van een buurtcentrum krijgt, waar ook andere instellingen en verenigingen gebruik van kunnen maken. Belangstellenden worden daarom van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan via 06-51784344."

DUURZAAM
Omdat de bridgeclubs vooralsnog niet gaan huren van de stichting, krijgt de nieuwe vestiging de naam 'Biljart- en Buurtcentrum'. Hans Molenaar: "Dan hoeven we de naam BBC voorlopig niet te wijzigen."

Wat de planning betreft deelt hij het volgende mee: "Op 6 december wordt begonnen met het weghalen van het groen en de zaterdag daarop plaatst men hekken rond het schooltje in verband met de sloop. Eind dit jaar hopen we met de bouw te kunnen starten, zodat de oplevering in juli 2019 kan plaatsvinden. Daarbij verwachten wij veel gebruik te kunnen maken van zelfwerkzaamheid door de leden. Ook noem ik als groot pluspunt dat ons gebouw, dat in steen met plaatmateriaal wordt uitgevoerd, duurzaam en energiezuinig wordt."

INBREILOCATIE
Alhoewel er dus schijnbaar een aanvaardbare bestemming voor deze bouwplek is gevonden, is niet iedereen van het gemeentebestuur daar echt gelukkig mee. Raadslid Ada Greuter van de PvdA Castricum liet weten: "Het is een inbreilocatie en had dus met woningen ingevuld kunnen worden aangezien we met een groot huisvestingsprobleem zitten. Nu wordt een stichting gehonoreerd met biljarters die een gemiddelde leeftijd van 65+ hebben. Tevens schept dit precedentwerking naar andere verenigingen die ook wel een eigen locatie willen. PvdA gunt BCC natuurlijk wel een ander onderkomen, maar niet op deze manier en op deze plek."

Bron: Nieuwsblad van Castricum