Contact

Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61
1901 XB Castricum
Telefoon: 0251 672 050

Correspondentie:
Stetweg 35
1901 JC Castricum

Bankrekening:
IBAN:  NL27INGB0005666080

Dagelijks bestuur

Alex

Alex Völker

Voorzitter
Hans

Hans Molenaar

Secretaris
Gerard

Gerard Veldt

Penningmeester