Stichting BBC Castricum

stichting bbc, buurtcentrum, biljarten, schaken, speel vereniging

Buurt- en biljartcentrum gesloten

Naar aanleiding van de maatregelen zoals aangekondigd door Premier Rutte op 14 december j.l. zijn wij genoodzaakt het centrum gesloten te houden. Voorlopig geldt deze maatregel tot 19 januari 2021.

De overheid zal de resultaten van de maatregelen blijven evalueren. We blijven u hierover informeren op deze website.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum

Corona Preventie Checklist

Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum

Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum biedt huisvesting aan diverse biljart- en schaakverenigingen. Op dit momentm wordt er met man en macht gewerkt aan een nieuw centrum aan de Van Speykkade in Castricum. Een multifunctioneel en duurzaam pand dat tevens ruimte gaat bieden aan Peuterspeelzaal De Springplank en Talk About (Taaltraining Engels).