Stichting BBC Castricum

stichting bbc, buurtcentrum, biljarten, schaken, speel vereniging

Het Buurt- en Biljartcentrum gaat vanaf 8 juni open!

Het is welliswaar nog met de nodige beperkingen maar we zijn er wel erg blij mee. We mogen weer samenkomen, biljarten, schaken, schilderen en spelen. 

Let op!

Voor alle bezoekers van de Mendelssohnzaal (o.a. schaken en schilderen) geldt: Maximaal 15 bezoekers tegelijk. Bezoek uitsluitend na aanmelding en vooraf doorlopen "Corona Preventie Checklist".

Voor alle bezoekers van de Biljartzaal geldt: Maximaal 30 bezoekers tegelijk. Bezoek uitsluitend na aanmelding en vooraf doorlopen "Corona Preventie Checklist".

Tevens gaan wij er van uit dat iedereen zich aan de algemene regels m.b.t. Corona Preventie zal houden. Posters met de regels hangen ter plaatse.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum

Corona Preventie Checklist

Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum

Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum biedt huisvesting aan diverse biljart- en schaakverenigingen. Op dit momentm wordt er met man en macht gewerkt aan een nieuw centrum aan de Van Speykkade in Castricum. Een multifunctioneel en duurzaam pand dat tevens ruimte gaat bieden aan Peuterspeelzaal De Springplank en Talk About (Taaltraining Engels).