Het rommelt in biljartland

CASTRICUM De biljartsport in ons dorp kent een rijke historie. Al jaren zijn er minimaal vijf verenigingen actief. Onlangs werd een nieuwe club opgericht. De toekomst is echter allerminst zeker.Sinds 1935 wordt er in Castricum in verenigingsverband gebiljart, zoals is beschreven in het 35e Jaarboek van Oud-Castricum. Toen werd 'Onder Ons' opgericht.

Hans Boot
Er werd op verschillende locaties gekrijt en een aantal leden, waaronder Jan Feeke als bekendste, behaalde de nationale top. Al ruim 35 jaar wordt de edele sport nog beoefend in het biljartcentrum bij Geesterduin (voorheen van de gebroeders Veldt) en aan de Stetweg 41A in het Biljart- en Bridge Centrum van Kuilman.

PROEFJAAR
Cees Suurmond is voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Biljartsport Castricum (SBBC) en beheert het gebouw in Geesterduin. Hij vertelt welke veranderingen op stapel staan: "De vereniging Onder Ons, waarvan ik zowel lid als bestuurslid ben geweest, gaat ons per 1 juli verlaten zoals het er nu naar uitziet. De voornaamste reden is dat de club uit elkaar is gevallen en ik heb me laten vertellen dat een deel naar het centrum aan de Stetweg zou willen, omdat men denkt daar goedkoper uit te zijn. Het zou betekenen dat alleen de vereniging 't Steegie hier blijft. Met zes oud-leden van Onder Ons, waaronder mijzelf, is echter onder auspiciën van SBBC een nieuwe vereniging (Biljartvereniging Castricum) opgericht die ook in Geesterduin speelt. We hebben een proefjaar gekregen om nieuwe leden te werven, want met zes man kan je de huur natuurlijk niet ophoesten."

EXPLOITATIE
Suurmond, die de afsplitsing van Onder Ons aan het hart gaat, begrijpt niet waarom het merendeel voor de Stetweg kiest: "Ons centrum ligt centraal in het dorp en is laagdrempelig. In Bakkum moet je via een trap naar boven waar wordt gespeeld. Dat wordt voor ouderen een obstakel en daar krijgen we toch steeds meer mee te maken. Daarom willen we hier straks een onderdeel seniorenbiljart organiseren. Gelukkig loopt onze exploitatie voorlopig nog geen gevaar, omdat we ook op vrijdag- en zaterdagmiddag open zijn voor iedereen die een balletje wil stoten. Als het biljarten maar niet de dupe wordt van de perikelen die nu spelen, want dat zou zonde zijn voor de circa 200 beoefenaars in verenigingsverband!"

RAADSVRAGEN
Ook de situatie bij Stichting Biljart- en Bridge Centrum (BBC) in Bakkum is niet optimaal, zoals secretaris Hans Molenaar toelicht: "We zitten hier inmiddels 35 jaar en er zijn allerlei verbeteringen nodig als nieuwe plafonds, elektra, toiletgroepen, trap en lift etc. Dat is voor rekening van de stichting, want wij huren slechts het casco. De eigenaar is alleen bereid de huur te verlagen als we per 1 juli een nieuw contract voor vijf jaar sluiten. Zo'n twee jaar geleden hebben we aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om de huur op te brengen en zijn we op zoek gegaan naar alternatieve locaties. Onze laatste optie is het voormalige Rode Kruis-gebouw aan de Van Speykkade. De gemeente houdt dit echter aan en daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college."

SUBSIDIE Peter Vos, medebestuurslid van BBC en voorzitter van de biljartclub Willen is Kunnen: "Op dit moment zijn er vier biljartverenigingen en drie bridgeclubs actief in het centrum. Ook een schaakclub speelt hier. In de huidige situatie is er geen plaats voor een extra biljartvereniging. Daarvoor is het noodzakelijk dat er twee, drie of vier biljarts bij komen. Praktisch is dat goed te verwezenlijken, zonder dat het ten koste gaat van de andere gebruikers. Het zou echter veel beter zijn als we door de gemeente gelijk gesteld worden aan bijvoorbeeld een voetbal-, hockey- of tafeltennisvereniging door ook voor de biljartsport subsidie te verlenen en mee te helpen aan een goede huisvesting. Dan zou je gezamenlijk een nieuw en gelijkvloers onderkomen kunnen betrekken en kan je ook nog voorzichtig denken aan één Castricumse biljartvereniging."

Bron: Nieuwsblad Castricum