KNBB steunt stichting BBC

De KNBB onderschrijft het belang van meer biljartlocaties in Nederland en is dan ook blij met ieder initiatief dat leidt tot meer en betere speelplekken voor haar leden en geïnteresseerden.

Het belang van accommodaties die voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen is niet alleen nodig om de biljartsport verder door te ontwikkelen maar dergelijke accommodaties zorgen ook voor groei in deelname, meer sociale cohesie in wijken en dat er meer mensen bewogen worden om te gaan sporten.

Het biljart- en buurtcentrum welke de Stichting BBC in samenspraak met de gemeente in september gaat openen is een prima voorbeeld van zo’n accommodatie. De KNBB juicht het door u genomen initiatief zeker toe en hoopt en verwacht dat bedrijven en organisaties uit uw regio het goede voorbeeld volgen en uw initiatief gaan steunen.
Met hun steun dragen ze bij aan een betere leefomgeving in de wijk waarin deze accommodatie geopend wordt.

Maar hun steun zorgt er ook voor dat er op termijn regionale en nationale wedstrijden in deze gemeente gehouden kunnen worden. Dergelijke wedstrijden dragen bij aan meer (lokale) sportbeleving en de doelen uit het sportakkoord om meer mensen te laten bewegen.

De KNBB wenst uw initiatief om sponsors te werven veel succes toe en spreken de hoop en verwachting uit dat er veel support vanuit uw gemeenschap opstaat!


Met vriendelijke groet,

Willem La Riviere

Directeur KNBB

Bron: KNBB