De Stichting Welzijn Castricum

Deelname aan de samenleving en erbij horen is tezamen met goede huisvesting en gezondheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de bevolking van Castricum. Tevens wordt ondersteuning verleend aan vrijwilligersgroepen en organisaties van particulier initiatief, die zich inzetten om de kwaliteit van woon-, leef- en werksituatie te behouden of te verbeteren.

De doelstelling van de Stichting Welzijn Castricum is om de vragen en behoeften van de bewoners van de Gemeente Castricum te vertalen in concrete dienstverlening opdat zij zo goed als mogelijk deel kunnen nemen aan voor hen relevante maatschappelijke activiteiten.

De Stichting Welzijn Castricum heeft de volgende kenmerken:

  • Voor alle inwoners van Castricum, creëert voorwaarden, laagdrempelig, aantrekkelijk en vriendelijk!
  • Biedt ondersteuning aan aanverwante groepen die tot doel hebben het welzijn te bevorderen.
  • Zij bestaat uit drie werksoorten, algemeen sociaal cultureel werk, ouderenwerk en jongerenwerk.

De Stichting Welzijn heeft als belangrijkste taak:

  • Het bevorderen van het welzijn van mensen.

NAAR DE WEBSITE

De Stichting Welzijn Castricum