K.B.O. Koersbal

De koersbalclub speelt dan iedere maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Wat is koersbal ?
Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”. Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa. Bewegen is gezond en daarom wordt in het kader van “Meer bewegen voor ouderen” steeds meer koersbal gespeeld.

Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen twee teams van twee personen tegen elkaar. Het ene team met vier zwarte en het andere team met vier bruine ballen. De bedoeling van het spel is om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje.

De bollen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk. Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Nieuwe leden zijn welkom. Kom langs op maandagin het Buurt- en Biljartcentrum of bel met Wim Laan , telefoon 0251-310451.

K.B.O. Koersbal