Privacy statement

Stichting Buurt- en Biljartcentrum respecteert de privacy van iedereen die bij de stichting betrokken is. We werken indien noodzakelijk met persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens en e-mailadressen en maken daarvoor gebruik van systemen waarin we data opslaan.

We confermeren ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband gebruiken. In deze privacyverklaring willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring vindt grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).