Doel

De stichting heeft ten doel:

  1. Het in de gemeente Castricum ter beschikking stellen van ruimtes ten behoeve van buurtprojecten, maatschappelijke functies en activiteiten en voor diverse stille sporten zoals biljart, bridge, schaken, dammen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting dient het algemeen belang.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ter beschikking stellen van ruimtes ten behoeve van buurtprojecten, maatschappelijke functies en activiteiten en voor diverse stille sporten zoals biljart, bridge, schaken en dammen.
Doel